Υπηρεσίες του Gov.gr

Το Gov.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης, μέσα από την οποία οι πολίτες έχουν πρόσβαση στα νομικά τους στοιχεία, την δυνατότητα να κάνουν αλλαγές και να εισάγουν πληροφορίες, καθώς επίσης και να ενημερώνονται ή να συνδέουν τους λογαριασμούς τους σε τρίτες εφαρμογές για άμεση επαλήθευση των στοιχείων τους.