Οδηγίες Μορφοποίησης των Άρθρων για Guest Bloggers

Μορφοποίηση πρώτης παραγράφου

Η πρώτη παράγραφος κάθε άρθρου έχει μεγαλύτερη γραμματοσειρά και ένα αρχίγραμμα.

Αρχίγραμμα και Μεγαλύτερη Γραμματοσειρά στο WordPress
Παράδειγμα.

Αρχίγραμμα:

  1. Επιλέγουμε το πρώτο μπλοκ, κάνουμε κλικ στις τρεις τελίτσες στην ενότητα “Τυπογραφία” και επιλέγουμε το “Αρχίγραμμα“.Αρχίγραμμα στο WordPress Gutenberg
  2. Ενεργοποιούμε το “Αρχίγραμμα” από την επιλογή που θα εμφανιστεί παρακάτω.Αρχίγραμμα στο WordPress Gutenberg

Μέγεθος γραμματοσειράς:

  1. Επιλέγουμε το πρώτο μπλοκ και από το δεξί παράθυρο των επιλογών κάνουμε κλικ στην επιλογή “Περισσότερα“.
  2. Ακριβώς από κάτω στο πεδίο “ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ(ΕΣ) ΚΛΑΣΗ(ΕΙΣ) CSS” εισάγουμε την κλάση CSS special-first-paragraph και το μέγεθος της γραμματοσειράς θα αλλάξει στην προεπισκόπηση και όχι μέσα στον κειμενογράφο.Special First Paragraph CSS Class

Σημειώσεις συντακτών στα άρθρα

Όπως και με το CSS για το special-first-paragraph, έτσι και τώρα στο μπλοκ το οποίο θέλουμε να βάλουμε μια σημείωση, εισάγουμε σκέτο την CSS κλάση special-note και όχι το special-first-paragraph.

Σημείωση συντάκτη
Παράδειγμα.