Τι είναι το Email Marketing και πως λειτουργεί; (2024)

Το Email Marketing δεν είναι μόνο ένας από τους παλαιότερους τρόπους προώθησης στον χώρο του digital marketing, αλλά και ένας από τους πιο αποτελεσματικούς μέχρι και σήμερα.